Eerste bruikbaarheidstesten van vario-schaal kaarten

Radan Suba, Mattijs Driel, Martijn Meijers, Peter van Oosterom, Elmar Eisemann
Geo-Info, Volume 2017, Number 4, page 62-65 - 2017
Download the publication : VarioSchaalUsabilty_draft.pdf [319Ko]  
Zo’n vijf jaar geleden is in Geo-Info het concept van vario-schaal geo-informatie beschreven (Van Oosterom en Meijers, 2012). In dit eerdere artikel werd de eerste echt geleidelijke vario-schaal structuur gepresenteerd: een delta schaal geeft een delta in de kaart (en hoe kleiner de delta schaal hoe kleiner de delta kaart). De afgelopen vijf jaar is er veel R&D verricht om het concept van vario-schaal geo- informatie te realiseren: ontwikkelen van prototypen en testen met echte data. In het kader van het Open Technologieprogramma (OTP van STW, Stichting Technische Wetenschappen) project 11185 ‘Vario-scale geo-information’ is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. De belangrijkste resultaten zullen in een serie beknopte artikelen worden behandeld.

Images and movies

 

BibTex references

@Article { SDMVE17,
 author    = "Suba, Radan and Driel, Mattijs and Meijers, Martijn and Oosterom, Peter van and Eisemann, Elmar",
 title    = "Eerste bruikbaarheidstesten van vario-schaal kaarten",
 journal   = "Geo-Info",
 number    = "4",
 volume    = "2017",
 pages    = "62-65",
 year     = "2017",
 url     = "http://graphics.tudelft.nl/Publications-new/2017/SDMVE17"
}

Other publications in the database

» Elmar Eisemann


Back